ЗП Веселин Джоков

Ягодата е многогодишно тревисто растение, с обширен ареал на отглеждане в нашата страна. Най-добре вирее в райони с умерен климат. Успешно се отглежда както в полските, така и в планинските райони. Изборът на подходящ сорт зависи от предпочитанието и почвено-климтичните условия на месторастенето в района, където ще се отглежда. Сортовете ягоди се различават по време на засаждане, по време на узряване, вкус, аромат, размер, жизненост, устойчивост, продуктивност и т.н. Също така изборът на сорт зависи от начина на обработка и типа на крайния произведен продукт - пресни плодове, за конфитюри и сиропи, за сладкарската промишленост или за замразяване


НОВИ Сортове ягоди, които предлагаме

Vibrant / Вибрант


Ранен сорт зрее 5 дена след Нова Горела
Плодовете са средно едри до едри с тегло между 25 – 40гр, конусовидна форма и заострен връх.
Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.


Korona / Корона


СРЕДНО РАННЕН СОРТ – зрее няколко дена след Vibrant
Плодовете са едри до много едри с кръгла форма и тегло между 35 – 50гр.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.
Сортът е МНОГО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии. Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.


Florence / Флоренция


 Средно ранен сорт зрее едновременно с Korona
Плодовете са едри до много едри с кръгла форма и тегло между 35 – 50гр.
Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Плодовете са топчести
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.
Сортът е ВИСОКО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.


Flamenco / Фламенко


Flamenco – Късен Сорт
Плодовете са едри с тегло между 35 – 45гр, конусовидна форма и заострен връх.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е МНОГО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.


Kupidon / Купидон


Късен Сорт
Плодовете са едри с тегло между 40 – 50гр, конусовидна форма и заострен връх.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е ВИСОКО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.


Нова Горела

сорт нова горела Горела е холандски сорт.
Плодовете а много едри до едри с конусовидна форма и заострен връх.
Плодовото месо е доста плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка. Нова Горела е сорт подходящ за отглеждане и в слънчеви тунели и оранжерии.
Чувствителност към болести:Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.

Други сортове

В момента не предлагаме останалите сортове

Клери

сорт клериПериод на съзряване: Много ранен и интензивен – 7 дни преди "Елсанта".
Растение: Средно високо на ръст и средно на гъстота.
Продуктивност: Средно висока, много висока при разсад в касетки.
Плодове: Имат правилна конусовидна форма, еднородни и големи по размер. Те са с много ярко червен цвят. Месото на ягодите е плънто, сладко и с много високи вкусови качества.
Чувствителност към болести: Не се изискат някакви специални грижи и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Цветовете са богати на прашец и са устойчиви на замръзване.
Отглеждане: Добре се приспособяват към "сложни почви", идеално се отглеждат в оранжерии.
Обща оценка: Сортът е един от най-ранните. Плодовете са отлични по качество и плътност.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Антеа

Растение: Този сорт се нуждае от периоди на ниски температури, пригоден е за отглеждане в континентални зони. Растението е средно високо на ръст, закръглена форма и е със средна гъстота. Реколтата е висока.
Цвят: Цветовете са разположени на едно ниво с листата, средно големи и много богати на прашец. Цъфтежът е обилен и дълъг.
Период на цъфтеж: Среден.
Плодове: Издължени, имат правилна конусовидна форма, еднородни и средно големи по размер. Плодовете имат привлекателна ярко-червенаокраска, която се запазва дори до късния период на зреенето. Месото на ягодите е плънто, не загубва своята форма по време на беритба при високи температури. Брането трябва да е при пълно узряване на плода.
Период на бране: + 5 дни след Клери.
Обща оценка: Сортът е средно ранен. Той е пригоден за отглеждане в европейски зони с континентален климат. Характерен е със своята висока продуктивност и отлични вкусови качества. Сортът добре расте в касети. Плодовете са с високи вкусови и външни показатели, устойчиви са на високи температури. Този вид показва добри резултати при програмирано лятно отглеждане.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Елсанта

Растение: Бързорастящо, с изправени филизи, много продуктивно.Растението е слабочувствително към мана и Colletotricum acutatem, чувствителен е към фитофтозна плесен на дивата ягода.Растението е чувствително към низки зимни температури.
Цвят: Цветовете са големи и с богато на прашец венчелистче, при което понякога при първа китка е недоразвито.
Период на цъфтеж: Среден.
Плодове: Те са с голям размер, конусовидна и закръглена форма, блестящ червен цвят,лъскав и имат средна по големина чашка.Месото на плода е плътно, сочно, много ароматно с отлични вкусови качества.
Период на бране: Среден.
Обща оценка: Сортът притежава високи търговски характеристики, но за него са необходими внимателно гледане и здрава дезинфекцировка на на почвата понеже е чувствителен е към заболявания на кореновата система.Препоръчва се програмирано отглеждане, а добър силноразвит разсад- на хидропоника.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Мармолада

Сорт: Онебор* (Onebor*)
Търговска марка: Мармолада ® (Marmolada *)
Растение: Компактно, средно на ръст, средно разклонено, средна гъстота, филизите му са правостоящи. Листата на растението са тъмно-зелени, устойчиви към хлорофиза.
Цъфтежът е много обилен и продължителен, цветовете на растението са правостоящи. Продуктивността е висока. Растението е малкочувствително към мана,устойчиво на низки зимни температури.Рогчето е чувствително на сивото гниене. Цветове: Цветовете са по-високи от листата, венчелистчето е голямо, богато на прашец.
Период на цъфтеж: Среден.
Плодове: Средно големи, имат правилна конусовидна форма. Първите плодове на растението могат да бъдат малко деформирани. Краят на плода е остър, основата му е плоска, венчелистчето е средно. При бране на плодовете, те се откъсват лесно. Повърхността на плода е еднакво червена на цвят, средно наситена, лъскава. Върху повърхността на ягодата се виждат малко семенца. При пълно съзряване, плодът е ярко червен, плътен, кисело-сладък на вкус, умерено ароматен. В средата на плода има малка кухина. Ягодата понася добре брането и транспортирането.
Период на бране: Среден, заедно с Елсанта*.
Обща оценка: Сортът е пригоден към зони с континентален климат, устойчив към зимните ниски температури. Високи продуктивни показатели. Добивът е стабилен и голям.
* Сортът е патентован, размножението е забранено
® Регистрирана търговска марка

Ароза

Период на съзряване: Среден, продължителен период на бране, започващ едновременно със сорт "Елсанта".
Плодовете: Имат конусовидна форма, еднакви, големи по размир, много наситени червени на цвят. Месото им е много плътно, ароматно, с високи вкусови показатели.
Растение: Растението е средно по размер, компактно.
Производителност: Висока, много висока. При определени условия съществува и повторна реколта. Сортът е много продуктивен при програмирано отглеждане с използване на разсад А+ и W.B..
Чувствителност към болести: Малко е чувствителен към болести по листата, в частност към мана, добре се приспособява към изтfщени почви, със средна чувствителност към Colletotricum acutatem и мана(през есенния период).
Отглеждане: Има високи показатели при отглеждане в закрити и открити почви, отлични – при програмирано отглеждане на почва с хидропоника.
Особености: Ягодите са плътни, зреенето е бавно, желателна е ежеседмична беритба.
Търговси характеристики: Узрелите ягоди са сладки и ароматни, много плътни, с устойчиво ярък цвят. Могат да се съхраняват за дълъг период и са идеални за превоз на далечни разстояния.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Зенга-зенгана

Немски сорт: плодовете зреят 4-5 дни след "Кембридж фаворит"(късен сорт).
Растенията са високи, почти изправени, много жизнени, добре облистени. Плодовете са средно едри, заоблени, интензивночервени с винен оттенък и силен гланц. Месестата част е плътна, наситеночервена, с малка кухина и приятен сладко-кисел вкус и характерен аромат. Много подходящ сорт за преработка и замръзяване.
Беритбения период е около 30 дни.
Сортът е устойчив на брашнеста мана. Подходящо е отглеждането на сорта в райони с прохладен климат и по-висока относитлна влажност.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Елсиноре

Сорт: чиври 30* (civri 30*)
Търговска марка: Елсиноре ® (Elsinore ®)
Растението: Средно на ръст, с тъмнозелени листа.
Растението е много продуктивно и ремонтантно. Има големи цветове, богати на прашец, които са разположени под листата. Период на цъфтеж: През целият период на вегитацията.
Плодове: Големи, конусовидни, еднородни, червено-оранжеви на цвят, лъскави. Месото на плодовете е червено, еднородно, плътно и има отличен вкус. По вкус и външен вид са сходни със сорт "Елсанта".
Обща оценка: Сортът е ремонтантен, успешен за отглеждане при европейски континентален климат, дава съществен добив през целия вегетативен период. Има отлични външни и вкусови характеристики и се явява, като един от най-интересните сред ремонтантните сортове.
* Сортът е патентован, размножението е забранено
® Регистрирана търговска марка

Раурика

Търговска марка: Раурика ® (Raurica ® civka*)
Растение: Растението е не много високо, разклонено, със средна гъстота. Много продуктивно.
Цветове: Цветовете са на нивото на листата, венчелистчето е голямо, богато на прашец.
Период на цъфтеж: Късен и продължителен.
Плодове: Имат правилна конусовидна форма, много са еднакви в продължение на цялото зреене. С еднаква калибровка са. Голям добив. Всички плодове са с тъмно червен брилянтен цвят и еднакви по калибър. Върху повърхността на ягодата има малко семенца, които са леко вдлъбнати навътре, така че като цяло повърхността е гладка. При пълно съзряване плодът е ярко червен с добра консистенция и отлични вкусови характеристики.
Период на бране: 5 дена след Мармалада*.
Обща оценка: Сортът е късен и много продуктивен, устойчив към зимните ниски температури. Високи продуктивни показатели. Понася добре брането и транспортирането. Добивът е стабилен и голям. Плодът е с еднакви размери и с добри органолептични показатели.
* Сортът е патентован, размножението е забранено
® Регистрирана търговска марка