ЗП Веселин Джоков

Ягодата е многогодишно тревисто растение, с обширен ареал на отглеждане в нашата страна. Най-добре вирее в райони с умерен климат. Успешно се отглежда както в полските, така и в планинските райони. Изборът на подходящ сорт зависи от предпочитанието и почвено-климтичните условия на месторастенето в района, където ще се отглежда. Сортовете ягоди се различават по време на засаждане, по време на узряване, вкус, аромат, размер, жизненост, устойчивост, продуктивност и т.н. Също така изборът на сорт зависи от начина на обработка и типа на крайния произведен продукт - пресни плодове, за конфитюри и сиропи, за сладкарската промишленост или за замразяване


НОВИ Сортове ягоди, които предлагаме

Vibrant / Вибрант


Ранен сорт зрее 5 дена след Нова Горела
Плодовете са средно едри до едри с тегло между 25 – 40гр, конусовидна форма и заострен връх.
Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.

Купи тук

Korona / Корона


СРЕДНО РАННЕН СОРТ – зрее няколко дена след Vibrant
Плодовете са едри до много едри с кръгла форма и тегло между 35 – 50гр.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.
Сортът е МНОГО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии. Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.

Купи тук

Florence / Флоренция


 Средно ранен сорт зрее едновременно с Korona
Плодовете са едри до много едри с кръгла форма и тегло между 35 – 50гр.
Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Плодовете са топчести
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.
Сортът е ВИСОКО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.

Купи тук

Flamenco / Фламенко


Flamenco – Късен Сорт
Плодовете са едри с тегло между 35 – 45гр, конусовидна форма и заострен връх.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е МНОГО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.

Купи тук

Kupidon / Купидон


Късен Сорт
Плодовете са едри с тегло между 40 – 50гр, конусовидна форма и заострен връх.

Плодовото месо е плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка.
Сортът е ВИСОКО продуктивен и е подходящ за отглеждане при полски условия както и в оранжерии.
Плодовете понасят добре дъждове когато са в технологична зрялост.
Чувствителност към болести: Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони.
Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.

Купи тук

Нова Горела

сорт нова горела Горела е холандски сорт.
Плодовете а много едри до едри с конусовидна форма и заострен връх.
Плодовото месо е доста плътно, оранжево-червено с много добри вкусови качества и силен аромат.
Отглеждане: Предимно за прясна консумация но могат да се използват и за преработка. Нова Горела е сорт подходящ за отглеждане и в слънчеви тунели и оранжерии.
Чувствителност към болести:Сортът е устойчив на болестите бели и червени листни петна,антракноза, има добра устойчивост на брашнеста мана и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Необходимо е да се има предвид, че понася лошо по-продължително засушаване и горещини, затова е подходящ за отглеждане само при поливни условия в по-прохладни и влажни райони. Плодовете са сравнително по-слабо податливи на сиво гниене.

Купи тук

Клери

сорт клериПериод на съзряване: Много ранен и интензивен – 7 дни преди "Елсанта".
Растение: Средно високо на ръст и средно на гъстота.
Продуктивност: Средно висока, много висока при разсад в касетки.
Плодове: Имат правилна конусовидна форма, еднородни и големи по размер. Те са с много ярко червен цвят. Месото на ягодите е плънто, сладко и с много високи вкусови качества.
Чувствителност към болести: Не се изискат някакви специални грижи и няма чувствителност към болести на кореновата и листна система. Цветовете са богати на прашец и са устойчиви на замръзване.
Отглеждане: Добре се приспособяват към "сложни почви", идеално се отглеждат в оранжерии.
Обща оценка: Сортът е един от най-ранните. Плодовете са отлични по качество и плътност.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Купи тук

Елсанта

Растение: Бързорастящо, с изправени филизи, много продуктивно.Растението е слабочувствително към мана и Colletotricum acutatem, чувствителен е към фитофтозна плесен на дивата ягода.Растението е чувствително към низки зимни температури.
Цвят: Цветовете са големи и с богато на прашец венчелистче, при което понякога при първа китка е недоразвито.
Период на цъфтеж: Среден.
Плодове: Те са с голям размер, конусовидна и закръглена форма, блестящ червен цвят,лъскав и имат средна по големина чашка.Месото на плода е плътно, сочно, много ароматно с отлични вкусови качества.
Период на бране: Среден.
Обща оценка: Сортът притежава високи търговски характеристики, но за него са необходими внимателно гледане и здрава дезинфекцировка на на почвата понеже е чувствителен е към заболявания на кореновата система.Препоръчва се програмирано отглеждане, а добър силноразвит разсад- на хидропоника.
* Сортът е патентован, размножението е забранено

Купи тук